Obchodní podmínky

​Tento e-shop provozujeme jako službu pro zájemce, obdivovatele a potencionální zákazníky čepic typu bekovky, golfky a masaryčky. Přečtěte si následující podmínky dále jen ("Obchodní podmínky"), které řídí používání našich e-shopových stránek. Používáním této stránky souhlasíte s dodržováním následujících pravidel níže. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte prosím nadále tyto stránky.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod e-shop je prodávajícím provozován na webu umístěném na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo za cíleným obohacením se a podvodným činěním vůči prodávajícímu. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. 1.3. Milujeme-bekovky.cz (milujemebekovky.cz) si vyhrazuje právo k tomu, že termín dodání/expedice u vybraného zboží může prodloužit až na dobu do 3-6 týdnů od objednání. Odůvodnění: U některých bekovek (pánských čepic) neexistuje obchodní zastoupení pro region střední Evropy a proto zajišťujeme individuální dovoz. Zákazník bude vždy o této situaci informován emailem a požádán o souhlas s akceptací.

2. OMEZENÍ

2.1. Obsah, který se objeví na stránkách e-shopu, včetně vizualizací, textů, zvukových a video klipů jsou chráněny autorskými právy provozovatele. Obsah stránek e-shopu je určen pouze pro osobní, nekomerční použití.

3. UŽIVATELÉ

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. KUPNÍ SMLOUVA

4.1. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. E-shop obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, pokud je provozovatel aktuálním plátcem DPH či nikoli. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

4.4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

4.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. CENY A ZPŮSOBY PLATBY

5.1. Nabízíme na výběr z různých způsobů platby: hotově, dobírkou, bankovním převodem a platební kartou po internetu, pokud jsou tyto možnosti aktuálně technicky dostupné a v provozu.

5.2. Pokud Kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, uhradí cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího. Pro co nejrychlejší vyřízení objednávky doporučuje prodávající uhradit platbu pod variabilním symbolem, který je uveden při objednávce. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.3. Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

5.4. Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.

5.5. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH nebo bez DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je bez DPH. Záleží však, je-li provozovatel Jan Boštík aktuálně plátcem DPH či nikoli. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. PŘEPRAVA, DORUČENÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

6.1. Vaše objednávka bude odeslána způsobem, jaký si zvolíte při vyplňování objednávky. Aktuálně nabízíme doručení pomocí různých služeb a zprostředkovatelů. Po expedici objednávky je zásilka obvykle doručena do 5 pracovních dnů. Nezasíláme o sobotách, nedělích nebo svátcích.

6.2. Kupující je povinen převzít doručené zboží. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky.

6.4. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 5. 10. těchto Obchodních podmínek.

6.6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1. Náš e-shop jako bonus navíc oproti standardní zákonné lhůtě 14 dnů odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, garantuje 17 denní lhůtu na vrácení zboží. Prodávající může bonus zrušit a neudělit v případě, že má jakékoli podezření, že došlo k zneužití, použití, nedostatečného zdůvodnění, atd. u zboží. Pokud nejste objektivně spokojeni se svým zbožím, můžete jej vrátit, a my Vám vrátíme peníze mínus poštovné, dobírečné a manipulační poplatek. Výrobky musí být ve stavu, v jakém jste je obdrželi, nenošené a v originálním obalu. Tato garance není nárokem, ale bonusem. Bude k ní přistupováno individuálně a každý případ bude posuzován v širších souvislostech konkrétní objednávky a situace. Preferujeme v rámci bonusu výměnu zboží za jiné. V případě že nevrátíte i tzv. dárek, bude jeho marketingová hodnota odečtena. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží s požadavkem na vrácení peněz v zákonné lhůtě 14 dnů, odečteme z původní částky tyto položky: poštovné/dobírečné a manipulační poplatek 59 Kč. Od doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.3. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. kupující může zrušit i objednávku při platbě předem a ještě před dodáním zboží požádat o vrácení kupní ceny a to mínus manipulační poplatek 59 Kč.

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5. Zboží, které se ve 14denní lhůtě vrací, musí být provázeno vyplněným formulářem viz odkaz. Zde si můžete stáhnout formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde:

Formulář pro odstoupení od smlouvy

7.6. Zvláštní ustanovení obchodních podmínek zní takto: Potvrdí-li zákazník elektronickou nebo papírovou formou, že prodejce má objednat/doskladnit požadovaný model nebo velikost zboží, protože nebývá v době požadavku stran zákazníka standardně kvůli např. ceně nebo málo běžné velikosti, apod. skladem, vzniká povinnost zákazníka dostát této objednávce a odebrat formou úhrady domluvené ceny toto individuálně naskladněné zboží. Zároveň vzniká zákazníkovi povinnost uhradit min. 75% prodejní ceny, pokud by z jakéhokoliv důvodu nemohl nebo nechtěl objednané zboží převzít za písemně nebo elektronicky domluvených podmínek. Toto zvláštní ujednání se týká pouze výše uvedeného stavu zboží a požadavků zákazníka na něj. Zároveň se obě smluvní strany tímto domluvili, že v tomto případě po odsouhlasení bodu 7.6., zaniká zákonná možnost odstoupit od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě. Toto zvláštní ujednání bude v tomto případě srozumitelně sděleno elektronickou formou zákazníkovi, pokud se obsah a podstata požadavku zákazníka na poptávané zboží projeví. Toto zvláštní ujednání vzniklo kvůli finančním škodám, které mohou prodejci vzniknout, pokud zákazník nedodrží úhradu a převzetí zboží o které se individuálně ucházel. Pokud zákazník stvrdí písemnou nebo elektronickou formou, že rozumí a souhlasí s tímto zvláštním ujednáním, je na něj nazíráno jako na kladné vyjádření a souhlas bez protestu. Pokud zákazník neobdrží požadavek na souhlas s bodem č. 7.6., nemůže být vymáháno toto zvláštní ujednání.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.

8.3. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u prodávajícího v místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

8.4. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o nákupu – fakturu, nebo záruční list. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

8.5 Zboží, které je reklamováno, musí být provázeno vyplněným formulářem. Doporučujeme například využít tento  interaktivní formulář.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, elektronické pošty, pohlaví, číslo účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem.

9.2. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

9.10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Informace na e-shopu můžou obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Vyhrazujeme si právo aktualizovat jakékoli informace, které uznají za vhodné kdykoliv bez předchozího upozornění. Vezměte prosím na vědomí, že tyto chyby se mohou týkat informací o produktech, cenách a dostupnosti.

10.2. Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozem internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění. Zboží nezasíláme neuvedeným způsobem, nezasíláme do zahraničí atd., pokud není veřejně uvedeno jinak.

10.3. Znění Obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

10.4. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Provozovatele.

10.5. Provozovatel obsahem e-shopu nic negarantuje, neslibuje, nedává veřejné přísliby a jedná v dobré víře, že informace a komunikace směrem od návštěvníků e-shopu k provozovateli, pravdivé a poctivé.

10.6. Provozovatel si vyhrazuje tímto právo k činění změn ve smyslu cen u zboží, popisu zboží, způsobů prodeje a dopravy a to podle skutečností, které ve velkoobchodním a jiném blízkém vztahovém sektoru nastanou a ovlivní provoz prodeje a tohoto eshopu. Vystavené a prezentované zboží nemusí odpovídat dostupnosti kvantity, ceny a vzhledu aktuálního období na dodavatelsko odběratelském velkoobchodním trhu. 10.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.9.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOVOZ

1. Na základě elektronické nebo telefonické komunikace se zákazníkem nabízíme individuální poradenství, výběr, doporučení a následný dovoz čepice typu bekovek.

2. Cena se stanovuje individuálně s ohledem na aktuální podmínky a rozsah služby a je uváděna s poštovným a bez DPH.

3. Individuální služby s cílem dovozu probíhají pouze formou emailové komunikace. Zákazníkům představíme na ilustračních fotografiích typ bekovky, představíme cenu a navrhneme termín dovozu a způsob prodeje.

4. Zákazník svůj zájem a objednávku stvrdí skrze email v kterém vyjádří souhlas a objedná konkrétní typ, barvu, velikost, cenu a termín dovozu.

5. Prodejce pro tento individuální režim dovozu se tímto dohodl se zákazníkem, že na tento dovoz nelze uplatnit standardní záruku nebo např. vrácení zboží do 14 dnů či jiný druh a způsob odstoupení od smlouvy a individuální objednávky vč. požadavku na vrácení zálohy nebo celé kupní ceny.

6. Důvod podmínek viz bod č.5 jsou speciální nároky a požadavky, které krom jiného ne-umožňují vrácení zboží dodavatelům nebo uplatnit standardní záruční postupy.

7. V tomto režimu je zákazník plně zodpovědný za vyjádření a objednání všech parametrů zejména: velikost, tvar, značka, barva a jiné.

8. V tomto režimu se obě strany snaží o co nejvyšší kvalitu a prospěch pro zákazníka ve smyslu zboží tzv. bekovek.

9. Individuální režim vstoupí v platnost ujednáním emailové komunikace, která se archivuje a nedílnou součástí je potvrzující kliknutí na souhlas, který se nabídne u procesu objednávky.

Tento e-shop provozujeme jako službu pro zájemce, obdivovatele a potencionální zákazníky čepic typu bekovky, golfky a masaryčky. Přečtěte si následující podmínky dále jen ("Obchodní Podmínky"), které řídí používání našich e-shopových stránek. Používáním této stránky souhlasíte s dodržováním následujících pravidel níže. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte prosím tyto stránky.

 

Provozovatel e-shopu:

HIS WORK s.r.o., IČ 26972174

568 02 Svitavy - Předměstí

Riegrova 2246/2A

info@hiswork.cz

Tel: 777-590-195